Webshop

Is uw inkomen niet toereikend en wilt u graag dans lessen volgen?

Dan zijn er binnen de gemeente (indien je hiervoor in aanmerking komt) hulpmiddelen voor in de vorm van een bijdrage.
Zodat u toch mee kunt doen. Vraag uw gemeente om meer informatie.

Voor volwassenen:

https://www.volwassenenfonds.nl

Voor kinderen:

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/kortingen-en-toeslagen/jeugdfonds-sport--cultuur