Webshop

Is uw inkomen niet toereikend en wilt u graag dans lessen volgen?

Dan zijn er binnen de gemeente (indien je hiervoor in aanmerking komt) hulpmiddelen voor in de vorm van een bijdrage.
Zodat u toch mee kunt doen. Vraag uw gemeente om meer informatie.

https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/meedoen-sport-cultuur?fbclid=IwAR1CBnNb_eFFHLrjS0t-o3YzZ_24p38_oRL7-Rk9ndS51PBhIRBwWHYpSz0